Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2024
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-7295-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-5191-2 (print)
Autor, známý odborník a emeritní přednosta Ústavu patologie 1. LF UK a VFN, předkládá odborné veřejnosti informace z nových výzkumů pozůstatků 22 osob - českých králů a dalších významných osobností naší historie..
001969589
Předmluva 9 // Úvod 11 // 1 Postup při přípravě a vyšetření kostních vzorků 13 // 1.1 Odběr vzorků a příprava histologických řezů 13 // 1.2 Barvení vzorků kosti pro mikroskopické vyšetření 13 // 1.3 Histomorfometrické vyšetření mikroskopických vzorků kosti 13 // 1.4 Histologické formy kostní tkáně 14 // 1.5 Posmrtné diagenetické změny kostí 17 // 2 Vyšetřené osobnosti 21 // 2.1 Patroni české země 21 // 2.1.1 Svatý Lukáš 21 // 2.1.2 Svatý Ivan 23 // 2.1.3 Svatý Prokop 29 // 2.2 Členové českých panovnických dynastií 31 // 2.2.1 České panovnické osobnosti před Karlem IV 31 // 2.2.1.1 Judita Durynská (nar. 1135-1140, // zemřela snad ve věku 80 let) 31 // 2.2.1.2 Jan Lucemburský (1296-1346) 33 // 2.2.2 Manželky Karla IV. a jejich některé děti 35 // 2.2.2.1 Blanka z Valois (1316-1348) 35 // 2.2.2.2 Anna Falcká (1329-1353) 36 // 2.2.2.3 Anna Svídnická (1339-1362) 37 // 2.2.2.4 Alžběta Pomořanská (1347-1393) 38 // 2.2.2.5 Dítě některé z manželek Karla IV 39 // 2.2.3 Synové Karla IV 40 // 2.2.3.1 Václav IV. (1361-1419) 40 // 2.2.3.2 Jan Zhořelecký (1370-1396) 43 // 2.2.4 Ostatní čeští panovníci 50 // 2.2.4.1 Ladislav Pohrobek (1440-1457) 50 // 2.2.4.2 Jiří z Poděbrad (1420-1471) 60 // 2.2.5 Habsburkové na českém trůnu 69 // 2.2.5.1 Ferdinand I. Habsburský (1503-1564) 69 // 2.2.5.2 Maxmilián II. Habsburský (1527-1576) 70 // 2.2.5.3 Rudolf II. (1552-1612) 72 // 2.2.5.4 Karel I. (1887-1922) 74 // 2.3 Další historické osobnosti 76 // 2.3.1 Marie Elekta od Ježíše (1605-1663) 76 // 2.3.2 Tycho Brahe de Knudstrup (1546-1601) 81 // 2.3.3 Albrecht z Valdštejna (1583-1634) 88 // 2.3.4 Bedřich Smetana (1824-1884) 93 // 2.4 Historická společenství 102 // 2.4.1 Gravettští lovci z Dolních Věstonic (40 000 let př. n. 1.) 102 //
2.4.2 Kosterní ostatky prvních neolitických zemědělců z Moravy a Maďarska (4000 let př. n. 1.) 105 // 2.5 Závěry výzkumu 111 // Seznam zkratek 115 // Rejstřík 117 // Souhrn 119 // Summary 121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC