Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
1 online zdroj (324 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-244-5614-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-244-5563-1 (print)
dut
Kniha Nizozemské divadelní hry ve středověku podává přehled bohatství nizozemské psané divadelní kultury od středověku a počátku renesance. Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol, soustředěných kolem nejslavnějších her ze středověké divadelní produkce z nizozemského prostředí. Za prvé to jsou tzv. Abele Spelen, první soubor světských divadelních her napsaných v nizozemštině. Za druhé se kniha zaměřuje na hru Elckerlijc, nejznámější rétorickou nizozemskou hru z konce patnáctého století, a třetím bodem zájmu je pozdně středověký mirakl Mariken van Nieumeghen. Tyto kapitoly jsou navíc doplněny studiemi z dějin nizozemské středověké literatury (téma tance smrti, nizozemského neolatinského divadla, neslušné řeči ve fraškách aj.)..
001970009
Úvod 11 // 1 Stručný přehled nizozemské středověké literatury - Wilken Engelbrecht 13 // 1.1 Vývoj jazyka a politické pozadí 13 // 1.1.1 Region 13 // 1.1.2 Období středonizozemštiny 14 // 1.1.3 Počátky novodobé nizozemštiny 18 // 1.2 Dvorská láska 20 // 1.2.1 Trubadúri a milostná poezie 20 // 1.2.2 Rytířské romány 22 // 1.3 Zvířecí eposy 25 // 1.4 Duchovní literatura 26 // 1.4.1 Legendy 26 // 1.4.2 Mystika 27 // 1.5 Kroniky 30 // 1.6 Morální traktáty 32 // 1.7 Kompilační rukopisy 32 // 1.8 Dramatická tvorba 34 // 1.8.1 Úvod 34 // 1.8.2 Abele spelen 34 // 1.8.3 Frašky 35 // 1.8.4 Mirákly 36 // 1.8.5 Hry na voze 36 // 1.9 Mariánské legendy 37 // 1.10 Řečnické komory 38 // 2 Vývoj žánru ve středověku a renesanci - Eva Brázdová Toufarová & Wilken Engelbrecht 39 // 2.1 Úvod 39 // 2.2 Středověké divadlo - původ a vliv 39 // 3 // 2.3 Cesta k liturgickému dramatu 40 // 2.4 Organizace dramatických inscenací 41 // 2.5 Tematika a specifika středověkého divadla 43 // 2.6 Středověká dramatika 46 // 2.6.1 Náboženské hry 47 // 2.6.2 Světské hry 49 // 2.6.3 Potulné divadlo 55 // 2.7 Závěr 59 // 3 Abele spelen - Wilken Engelbrecht 61 // 3.1 Úvod 61 // 3.2 Význam pojmu Abele spelen 61 // 3.3 Hulthemský rukopis 62 // 3.4 Abele spelen v Hulthemském rukopisu 64 // 3.5 Stručný obsah jednotlivých her 68 // 3.5.1 Esmoreit 68 // 3.5.2 Lippijn 69 // 3.5.3 Gloriant 69 // 3.5.4 Die Buskenblaser 70 // 3.5.5 Lanseloet van Denemerken 71 // 3.5.6 Die hexe 73 // 3.5.7 Drie daghe here 73 // 3.5.8 Truwanten 73 // 3.5.9 Vanden Winter ende vanden Somer 74 // 3.5.10 Rubben 74 // 3.6 Tematika her a historické pozadí 75 // 3.6.1 Esmoreit a Lippijn 75 // 3.6.2 Gloriant a Die Buskenblaser 76 // 3.6.3 Lanseloet van Denemerken a Die hexe 77 // 3.7 Historické pozadí her 79 // 3.7.1 Esmoreit 80 // 3.7.2 Lanseloet 81 //
3.7.3 Gloriant 82 // 3.8 Abele spelen jako hry 85 // 3.8.1 Struktura her 85 // 3.8.2 Hrály se abete spelen? 86 // 3.8.3 Režijní a scénické poznámky 88 // 3.9 Pozdější recepce 92 // 3.10 Závěr 93 // 4 Řečnické komory - Eva Brázdová Toufarová 95 // 4.1 Úvod 95 // 4.2 Řečnické komory 95 // 4.2.1 Vznik a vývoj řečnických komor 96 // 4.2.2 Organizace řečnických komor 97 // 4.2.3 Činnost řečnických komor 99 // 4.2.3.1 Zemský klenot v roce 1561 101 // 4.2.4 Některé významné nizozemské řečnické komory 106 // 4.3 Literární produkce řečnických komor 107 // 4.3.1 Lyrika 108 // 4.3.2 Drama ? // 4.4 Nejvýraznější představitelé řečnických komor 113 // 4.4.1 Anthonis de Roovere 113 // 4.4.2 Matthijs de Castelein 115 // 4.4.3 Cornelis van Ghistele 115 // 4.4.4 Cornelis Everaert 116 // 4.4.5 Jan Smeken 117 // 4.4.6 Anna Bijns(ová) 118 // 4.5 Společenský vliv a význam řečnických komor 119 // 4.6 Závěr 121 // 5 Tanec smrti v literatuře a umění Nizozemí - Eva Brázdová Toufarová 123 // 5.1 Úvod 123 // 5.2 Černá smrt 123 // 5.2.1 Memento mori 125 // 5.2.2 Ars moriendi 125 // 5.2.3 Proměny ve vnímání smrti 128 // 5.3 Tanec smrti 129 // 5.3.1 Vznik a označení žánru 129 // 5.3.2 Předchůdci tance smrti 130 // 5.3.3 Klasifikace tanců smrti 132 // 5.3.4 Vývoj a vliv 133 // 5.4 Tanec smrti v nizozemské literatuře 138 // 5.4.1 Anthonis de Roovere, Vander mollenfeeste 138 // 5.4.2 Georges Chastellain, Le pas de la mort 140 // 5.4.3 Jan van den Dale, De Dure vander Doot 141 // 5.4.4 HetAntwerps Liedboek 141 // 5.4.5 Thielman Kerver, Die ghetijden van onser lieuer vrouwefn].142 // 5.4.6 Jacques Kruithof, Van der Mollen feeste 144 // 5.5 Tanec smrti v nizozemském umění 145 // 5.5.1 Výtvarné umění 145 // 5.5.2 Hudba 150 // 5.5.3 Architektura 154 // 5.6 Závěr 156 //
6 Elckerlijc - Pim van der Horst 159 // 6.1 Úvod 159 // 6.2 Pozadí a kontext díla 161 // 6.2.1 Lokalizace a datace 161 // 6.2.2 Kulturně-historický kontext 162 // 6.3 Analýza díla 164 // 6 // 6.3.1 Forma 164 // 6.3.2 Postavy 166 // 6.3.3 Děj hry 167 // 6.3.4 Hlavní motivy 173 // 6.4 Historie tisku knihy a její překlady 174 // 6.5 Historie uvedení a jiná zpracování hry 176 // 7 Mirákly a pozice žen ve středověké společnosti - Markéta Klukova 179 // 7.1 Úvod 179 // 7.2 Mirákly 180 // 7.3 Hry na voze 180 // 7.4 Mariánské legendy 181 // 7.5 Nejznámější mirákly, hry na voze a mariánské legendy 182 // 7.5.1 Maríken van Nieumeghen 182 // 7.5.2 Bliscappen van Maria 183 // 7.5.3 Beatrijs 185 // 7.6 Pozice žen ve středověké společnosti 186 // 7.6.1 Pozice žen ve středověké nizozemské literatuře 188 // 8 Maríken van Nieumeghen - Markéta Klukova 193 // 8.1 Úvod 193 // 8.2 Kontext díla 194 // 8.2.1 Lokalizace a datace 194 // 8.2.2 Kulturně-historický kontext 195 // 8.3 Analýza díla 196 // 8.3.1 Forma 196 // 8.3.2 Postavy 197 // 8.3.3 Děj hry 198 // 8.3.4 Hlavní témata 202 // 8.4 Historie tisku knihy a její překlady 203 // 8.5 Historie uvedení a jiné adaptace hry 205 // 9 Latinské školní drama v Nizozemí - Jana Engelbrechtová 207 // 9.1 Úvod 207 // 9.2 Latina v nizozemském školství 208 // 9.2.1 Devotio moderna 208 // 9.2.2 Humanistické školství 209 // 9.3 Latinské školské drama a jeho prameny 210 // 9.3.1 Divadlo ve škole 210 // 9.3.2 Témata divadelních her 210 // 9.3.3 Praxe školních latinských her 212 // 9.4 Autori latinských divadelních her 214 // 9.4.1 Tři generace autorů 214 // 9.4.2 První generace 216 // 9.4.3 Druhá generace 217 // 9.4.4 Třetí generace 220 // 9.5 Guilielmus Gnaphaeus a jeho Acolastus 222 // 9.5.1 Gnaphaeův život 222 // 9.5.2 Acolastus 223 //
9.6 Georgius Macropedius a jeho Hecastus 225 // 9.6.1 Macropediův život 225 // 9.6.2 Hecastus 226 // 9.7 Vliv nizozemských neolatinských dramat v českých zemích 228 // 10 Klení a nadávání jako umění - Pim van der Horst 231 // 10.1 Úvod 231 // 10.2 Nezdvořilý jazyk z pohledu pragmatiky 231 // 10.3 Klení a nadávání ve středověku a krátce poté 235 // 10.4 Nadávání a klení ve fraškách řečnických komor 237 // 10.4.1 Frašky řečnických komor 237 // 10.4.2 Nadávání a klení a jejich funkce 238 // 10.5 Nadávání a klení ve frašce Lichtekoij 241 // 8 // 10.5.1 Shrnutí hry 241 // 10.5.2 Konkrétní projevy nezdvořilého jazyka 241 // 10.5.3 Funkce nezdvořilého jazyka 243 // 11 Vliv divadelních her na další vývoj společnosti - Benjamin Bossaert 245 // 11.1 Úvod 245 // 11.2 Smyslový středověk - změna ve vnímání středověku 246 // 11.2.1 Středověk byl jiný 246 // 11.2.2 Smyslový středověk 248 // 11.3 Mezi dvorskou a městskou kulturou 249 // 11.3.1 Lanseloet van Denemerken 250 // 11.3.2 Esmoreit a Gloriant 251 // 11.3.3 Maríken van Nieumeghen a Elckerlijc 251 // 11.4 Morálka ve středověkém kontextu 252 // 11.4.1 Manželská morálka - nerovnost rolí mužů a žen 252 // 11.4.2 Láska - byla vždy vzájemná? 253 // 11.4.3 Humor 255 // 11.4.4 Výchova a vzdělávání - latinská škola a svobodná umění.256 // 11.4.5 Pracovní morálka - tvrdá práce si zaslouží odměnu 257 //
12 Středověká nizozemská literatura v didaktice - Benjamin Bossaert 259 // 12.1 Úvod 259 // 12.2 Mezinárodní obecné předpoklady literární výuky 260 // 12.2.1 Důraz na zkušenosti s textem 260 // 12.2.2 Sedm akademických strachů a jedno východisko 262 // 12.3 Výuka středonizozemské literatury 264 // 12.3.1 Model didaktické analýzy Slingse 264 // 12.3.2 Situace v minulosti 265 // 12.3.3 Postupy a výzvy literární výuky v Nizozemí 266 // 12.3.4 Výuka oproti vědě - medionederlandistika 267 // 12.3.5 Užitečné didaktické pomůcky 268 // 9 // 12.4 Výzvy pro zahraniční nederlandistiku 270 // 12.4.1 Problematika kánonu - výběr děl 271 // 12.4.2 Chronologie 272 // 12.4.3 Originalita oproti překladu a adaptaci 273 // Shrnutí 275 // Resumé 277 // Abstract 279 // Použitá literatura 281 // Rukopisy a prvotisky 281 // Primární texty 281 // Citované překlady 284 // Sekundární literatura 285 // Internetové zdroje 299 // Seznam obrázků 301 // Rejstřík osobních jmen a názvů her 307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC